🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Vĩnh Mỹ

Vĩnh Mỹ Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ ĐL 			Xuân Am

ĐL Xuân Am Giáo Họ

Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Yên Duệ

Yên Duệ Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Yên Pháp

Yên Pháp Giáo Họ

Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Yên Xá

Yên Xá Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Kẻ Gai

Kẻ Gai Giáo Xứ

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Hưng Thịnh

Hưng Thịnh Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Thượng Khê

Thượng Khê Giáo Họ

xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Mỹ Dụ

Mỹ Dụ Giáo Xứ

Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Dũ Thành

Dũ Thành Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo