🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Đức Xuân

Đức Xuân Giáo Họ

phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Trang Cảnh

Trang Cảnh Giáo Xứ

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Thịnh Lộc

Thịnh Lộc Giáo Họ

Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Thượng Lộc

Thượng Lộc Giáo Họ

Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Vạn Cảnh

Vạn Cảnh Giáo Họ

xóm Xuân Dương, Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Cầu Rầm

Cầu Rầm Giáo Xứ

KA6, P. Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Mỹ Hậu

Mỹ Hậu Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Tân Yên

Tân Yên Giáo Họ

Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An
Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Trung Mỹ

Trung Mỹ Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Nhà thờ Vĩnh Giang

Vĩnh Giang Giáo Họ

Giáo Hạt: Cầu Rầm
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo