🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Trại Cộ

Trại Cộ Giáo Họ

Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Mỹ Yên

Mỹ Yên Giáo Xứ

Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Linh Địa Trại Gáo

Linh Địa Trại Gáo Giáo Xứ

Xóm 12, xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Mẫu Lâm

Mẫu Lâm Giáo Xứ

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Nam Thịnh

Nam Thịnh Giáo Xứ

Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Xuân Mỹ

Xuân Mỹ Giáo Xứ

Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Xuân Sơn

Xuân Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Xuân Kiều

Xuân Kiều Giáo Xứ

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Kỳ Lễ

Kỳ Lễ Giáo Họ

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Cửa Lò

Cửa Lò Giáo Xứ

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo