🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Mai Lĩnh

Mai Lĩnh Giáo Họ

Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Yên Trạch

Yên Trạch Giáo Họ

Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Đồng Vong

Đồng Vong Giáo Xứ

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Làng Anh

Làng Anh Giáo Xứ

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Kim Ân

Kim Ân Giáo Họ

xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Lập Thạch

Lập Thạch Giáo Xứ

Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Lộc Mỹ

Lộc Mỹ Giáo Xứ

Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Đông Ngân

Đông Ngân Giáo Họ

Xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Văn Sơn

Văn Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Cửa Lò
Nhà thờ Tân Lộc

Tân Lộc Giáo Xứ

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An
Giáo Hạt: Cửa Lò
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo