🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hải Phòng
Nhà thờ Trang Quan

Trang Quan Giáo Xứ

Xã An Ðồng, Huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Lương Quán

Lương Quán Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Quỳnh Hoàng

Quỳnh Hoàng Giáo Họ

Xã Nam Sơn huyện An Dương Tp Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Trạm Bạc

Trạm Bạc Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Tri Yếu

Tri Yếu Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Trang Quan - 			Đồng Giới

Trang Quan - Đồng Giới Giáo Xứ

An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Xâm Bồ

Xâm Bồ Giáo Xứ

P. Nam Hải, Q. An Hải, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hạ Đoạn

Hạ Đoạn Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Xâm Đông

Xâm Đông Giáo Họ

Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Nam Am

Nam Am Giáo Xứ

Tam Cường, Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Nam Am
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo