🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hải Phòng
Nhà thờ Vọng Hải

Vọng Hải Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Đồng Giá

Đồng Giá Giáo Xứ

Thiên Hương, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Gia Đước.

Gia Đước. Giáo Xứ

Gia Đước, Gia Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hữu Quan

Hữu Quan Giáo Xứ

Hữu Quan, Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Lãm Hà

Lãm Hà Giáo Xứ

Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Lãm Khê

Lãm Khê Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Trữ Khê

Trữ Khê Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Lão Phú

Lão Phú Giáo Xứ

Lão Phú, Tân Phong, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Lương Khê

Lương Khê Giáo Xứ

phường Tràng Cát, Quận Hải An, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Bi Khê

Bi Khê Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo