🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hải Phòng
Nhà thờ Mỹ Sơn

Mỹ Sơn Giáo Xứ

Ngũ Lão, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Lập Lễ

Lập Lễ Giáo Họ

Lập Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Tam Hưng

Tam Hưng Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Trung Sơn

Trung Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Nam Pháp

Nam Pháp Giáo Xứ

P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Hàng Kênh

Hàng Kênh Giáo Họ

Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Thủy Giang

Thủy Giang Giáo Xứ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Đồ Sơn

Đồ Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Thư Trung

Thư Trung Giáo Xứ

F. Ðằng Lâm, Quận Ngô Quyền, T/P Hải Phòng
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Kiều Sơn

Kiều Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Chính Tòa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo