🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hải Phòng
Nhà thờ Yên Trì

Yên Trì Giáo Xứ

Hiệp Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh.
Giáo Hạt: Mạo Khê
Nhà thờ Tranh Giang

Tranh Giang Giáo Họ

Giáo Hạt: Mạo Khê
Nhà thờ Nam Hưng

Nam Hưng Giáo Xứ

Bắc Hưng, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: ???
Nhà thờ Toàn An

Toàn An Giáo Xứ

Giáo Hạt: ???
Nhà thờ Tống Chân

Tống Chân Giáo Xứ

Phù Cừ, Hưng Yên
Giáo Hạt: ???
Nhà thờ Quảng Yên

Quảng Yên Giáo Xứ

Giáo Hạt: ???
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo