🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Hải Phòng
Nhà thờ Lôi Làng

Lôi Làng Giáo Họ

Cổ Am, Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ An Quý

An Quý Giáo Xứ

Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Thanh Giáo

Thanh Giáo Giáo Họ

Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Hạ Đồng

Hạ Đồng Giáo Họ

Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Bạch Xa

Bạch Xa Giáo Xứ

Nam Hưng, Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Trung Nghĩa

Trung Nghĩa Giáo Họ

Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Đông Côn

Đông Côn Giáo Xứ

Tiên Minh, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ An Dụ

An Dụ Giáo Họ

Tiên Tiến, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.
Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Duyên Lão

Duyên Lão Giáo Họ

Giáo Hạt: Nam Am
Nhà thờ Tiên Lãng

Tiên Lãng Giáo Họ

Giáo Hạt: Nam Am
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo