🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Vinh
Nhà thờ Văn Thành

Văn Thành Giáo Xứ

Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An
Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Cồn Vàng

Cồn Vàng Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Ao Điền

Ao Điền Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Điền Sơn

Điền Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Gđ Giuse

Gđ Giuse Giáo Xứ

Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Yên Lạc

Yên Lạc Giáo Xứ

Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An
Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Xuân Hồ

Xuân Hồ Giáo Họ

Giáo Hạt: Vạn Lộc
Nhà thờ Nhân Hòa

Nhân Hòa Giáo Xứ

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ Bình Thuận

Bình Thuận Giáo Xứ

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Nhà thờ La Nham

La Nham Giáo Xứ

Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An
Giáo Hạt: Nhân Hòa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo