🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hoá
Nhà thờ Trường Thanh

Trường Thanh Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Xuân Sơn

Xuân Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Thượng Chiểu

Thượng Chiểu Giáo Xứ

Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Bích Phương

Bích Phương Giáo Xứ

Xuân Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Lê Trạch

Lê Trạch Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Ngọc Lập

Ngọc Lập Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Đạt Giáo

Đạt Giáo Giáo Xứ

Thiệu Vũ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Thiện Giáo

Thiện Giáo Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Trung Hiền

Trung Hiền Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Hậu Hiền

Hậu Hiền Giáo Họ

xã Thiệu Tâm, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo