🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hoá
Nhà thờ Phù Bình

Phù Bình Giáo Xứ

Ðông Ninh, Ðông Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Phúc Lãng

Phúc Lãng Giáo Xứ

Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Sầm Sơn

Sầm Sơn Giáo Xứ

Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Toàn Tân

Toàn Tân Giáo Xứ

Ðông Tiến, Ðông Sơn, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Thanh Bình

Thanh Bình Giáo Xứ

Văn Sơn, Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hoá,
Giáo Hạt: Chính Tòa
Nhà thờ Ba Làng

Ba Làng Giáo Xứ

Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Ngoại Hải

Ngoại Hải Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Như Xuân

Như Xuân Giáo Họ

thôn Xuân Tiến, Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Sung Mãn

Sung Mãn Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Sung Thượng

Sung Thượng Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo