🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hoá
Nhà thờ Cẩm Lý

Cẩm Lý Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Công Chính

Công Chính Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Thung Dung

Thung Dung Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Điền Thôn

Điền Thôn Giáo Xứ

thôn Điền Trạch, Thọ Lâm, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Đình Thôn

Đình Thôn Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Cửa Trát

Cửa Trát Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Điền Trạch

Điền Trạch Giáo Họ

Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Hữu Lễ

Hữu Lễ Giáo Xứ

Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Kẻ Đầm

Kẻ Đầm Giáo Xứ

Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Nhà thờ Kẻ Láng

Kẻ Láng Giáo Xứ

Xuân Trường, Xuân Thọ, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Hữu Lễ
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo