🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thanh Hoá
Nhà thờ Hoài Yên

Hoài Yên Giáo Xứ

Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Thuỷ Cơ

Thuỷ Cơ Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Minh Thanh

Minh Thanh Giáo Xứ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Nghi Sơn

Nghi Sơn Giáo Xứ

xã Nghi Sơn, Tinh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Yên Trung

Yên Trung Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Bình Sơn

Bình Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Xuân Sơn

Xuân Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Thanh Thuỷ

Thanh Thuỷ Giáo Xứ

Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Bình Sơn

Bình Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Ba Làng
Nhà thờ Minh Châu

Minh Châu Giáo Họ

thôn Minh Châu, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Giáo Hạt: Ba Làng
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo