🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh
Nhà thờ Cứu Sơn

Cứu Sơn Giáo Họ

Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Ngô Khê

Ngô Khê Giáo Xứ

Ngô Khê, Phong Phê, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Nguyệt Đức

Nguyệt Đức Giáo Xứ

Nguyệt Đức, Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Đông Tảo

Đông Tảo Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hữu Chấp

Hữu Chấp Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Phượng Mao

Phượng Mao Giáo Xứ

Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trại Hà

Trại Hà Giáo Họ

Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trại Phán

Trại Phán Giáo Họ

Trại Phán, Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Phong Cốc

Phong Cốc Giáo Xứ

Phong Cốc, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Kiều Lương

Kiều Lương Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo