🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh
Nhà thờ Đồng Nhân

Đồng Nhân Giáo Xứ

Đồng Nhân, Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Nguyệt Cầu

Nguyệt Cầu Giáo Họ

Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Kẻ Mốt

Kẻ Mốt Giáo Xứ

Kẻ Mốt, Tân Sơn, Cẩm Giang, Hải Dương
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Lai Tê

Lai Tê Giáo Xứ

Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Nghĩa La

Nghĩa La Giáo Họ

Nghã La, Luong Tai, Bac Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Nam Viên

Nam Viên Giáo Xứ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hộ Vệ

Hộ Vệ Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hán Quảng

Hán Quảng Giáo Họ

Hán Quảng, Quảng Lãm, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Văn Chung

Văn Chung Giáo Họ

Văn Chung, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Ngăm Giáo

Ngăm Giáo Giáo Xứ

Ngăm, Gia Bình, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo