🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh
Nhà thờ Ngô Thôn

Ngô Thôn Giáo Họ

Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Tân Hương

Tân Hương Giáo Họ

Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Xuân Hòa

Xuân Hòa Giáo Xứ

Xuân Hoà, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Bất Phi

Bất Phi Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Chợ Nội

Chợ Nội Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trại Đường

Trại Đường Giáo Họ

Trại Đường, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trại Ngà

Trại Ngà Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Xuân Bình

Xuân Bình Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Xuân Thủy

Xuân Thủy Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Bắc Giang

Bắc Giang Giáo Xứ

Nhà Thờ Bắc Giang, P. Lê Lợi, Tp. Bắc Giang
Giáo Hạt: Bắc Giang
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo