🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh
Nhà thờ Phượng Giáo

Phượng Giáo Giáo Xứ

tt. Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Ngọc Cục

Ngọc Cục Giáo Họ

xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Thọ Ninh

Thọ Ninh Giáo Xứ

Đồng Nhân, Hoà Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Trung Nghĩa

Trung Nghĩa Giáo Xứ

< Không còn nhà thờ >
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Từ Phong

Từ Phong Giáo Xứ

Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Đào Viên

Đào Viên Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Kiều Lương

Kiều Lương Giáo Họ

Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Tử Nê

Tử Nê Giáo Xứ

Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Bái Giang

Bái Giang Giáo Họ

Tân Lãng Lương Tài, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Nhà thờ Hương La

Hương La Giáo Họ

Lương Tài, Bắc Ninh
Giáo Hạt: Bắc Ninh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo