🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Hải Sơn

Hải Sơn Giáo Xứ

ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Kim Hải

Kim Hải Giáo Xứ

ấp Kim Hải, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Lam Sơn

Lam Sơn Giáo Xứ

ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Láng Cát

Láng Cát Giáo Xứ

ấp Láng Cát, xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Long Hương

Long Hương Giáo Xứ

ấp Núi Dinh, P. Long Hương, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Ngọc Hà

Ngọc Hà Giáo Xứ

ấp Ngọc Hà, xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Phú Hà

Phú Hà Giáo Họ

< ngày 4/2/2013 được nâng lên thành Gx Phú Hà>
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Phú Hà

Phú Hà Giáo Xứ

ấp Phú Hà, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Phước Lộc

Phước Lộc Giáo Xứ

ấp Phước Lộc, xã Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Song Vĩnh

Song Vĩnh Giáo Xứ

ấp Song Vĩnh, xã Phước Hòa, tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo