🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Nam Ðồng

Nam Ðồng Giáo Xứ

28 Ngô Quyền, P. 10, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Phước Thành

Phước Thành Giáo Xứ

P. 12, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Sao Mai

Sao Mai Giáo Xứ

268/16 Trần Phú, P. 5, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Tân Châu

Tân Châu Giáo Xứ

Phạm Hồng Thái, P. 7, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Thủy Giang

Thủy Giang Giáo Xứ

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Trung Ðồng

Trung Ðồng Giáo Xứ

P. 10, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Vũng Tàu

Vũng Tàu Giáo Xứ

Thống Nhất, P. 1, Thành Phố Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Vũng Tàu
Nhà thờ Bình Châu

Bình Châu Giáo Xứ

ấp Láng Găng, xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Bông Trang

Bông Trang Giáo Xứ

xã Bông Trang, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Nhà thờ Hòa An

Hòa An Giáo Xứ

ấp 2, xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Xuyên Mộc
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo