🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Gia Hòa

Gia Hòa Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Vinh Hà

Vinh Hà Giáo Xứ

ấp Vinh Hà, xã Bình Giả, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ An Hà

An Hà Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Phi Lộc

Phi Lộc Giáo Họ

Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Vinh Trung

Vinh Trung Giáo Xứ

ấp Vinh Trung, xã Bình Trung, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Xuân Sơn

Xuân Sơn Giáo Xứ

1 Xuân Hòa, xã Xuân Sơn, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Phước Ân

Phước Ân Giáo Họ

xã Láng Lớn, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Phước Thiện

Phước Thiện Giáo Xứ

xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Châu Pha

Châu Pha Giáo Xứ

ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Nhà thờ Chu Hải

Chu Hải Giáo Xứ

xã Hội Bài, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Long Hương
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo