🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Ngãi Giao

Ngãi Giao Giáo Xứ

Ttr. Ngãi Giao, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Quảng Nghệ

Quảng Nghệ Giáo Xứ

ấp Trung Sơn, xã Suối Nghệ, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Quảng Thành

Quảng Thành Giáo Xứ

ấp Tiến Long, xã Quảng Thành, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Sơn Bình

Sơn Bình Giáo Xứ

xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà-rịa Vũng Tàu.
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Sơn Hòa

Sơn Hòa Giáo Xứ

thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Suối Rao

Suối Rao Giáo Xứ

Thôn 4, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà-rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Xuân Trường

Xuân Trường Giáo Họ

ấp Xuân Trường, xã Sơn Bình, Châu Đức, Bà-rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Tân Binh - GHBL

Tân Binh - GHBL Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Thiện Phước

Thiện Phước Giáo Xứ

xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Vinh Châu

Vinh Châu Giáo Xứ

ấp Vinh Châu, xã Bình Giả, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo