🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Bình Ba

Bình Ba Giáo Xứ

ấp Bình Ðức, xã Bình Ba, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Thánh Tâm

Thánh Tâm Giáo Họ

< nâng lên thành Giáo xứ Đồng Tiến ngày 4/2/2013 >
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Đồng Tiến

Đồng Tiến Giáo Xứ

thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tinh BRVT
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

Ðức Mẹ Vô Nhiễm Giáo Họ

Thôn Phước Chí , xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-VT
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Ðức Hiệp

Ðức Hiệp Giáo Xứ

ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Ðức Mỹ

Ðức Mỹ Giáo Xứ

ấp Ðức Mỹ, xã Suối Nghệ, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Hữu Phước

Hữu Phước Giáo Xứ

23 Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Kim Long

Kim Long Giáo Xứ

xã Kim Long, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Mai Khôi

Mai Khôi Giáo Xứ

thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT.
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Nhà thờ Mân Côi

Mân Côi Giáo Họ

ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo