🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Bà Rịa
Nhà thờ Long Tân

Long Tân Giáo Xứ

xã Long Tân, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Long Toàn

Long Toàn Giáo Xứ

KP. 2, P. Long Toàn, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Phước Bình

Phước Bình Giáo Xứ

ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Phước Hải

Phước Hải Giáo Xứ

264.20 bis Hải An, xã Phước Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Phước Hưng - GHBL

Phước Hưng - GHBL Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Phước Lâm

Phước Lâm Giáo Xứ

ấp Phước Lâm, Phước Hưng, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Phước Tân

Phước Tân Giáo Xứ

KP. 6, P. Phước Hưng, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Phước Tỉnh

Phước Tỉnh Giáo Xứ

153 Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Tân Phước

Tân Phước Giáo Xứ

ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, Long Ðất, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Nhà thờ Thủ Lựu

Thủ Lựu Giáo Xứ

KP. 2, P. Phước Nguyên, Tx. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
Giáo Hạt: Hạt Bà Rịa
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo