🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phan Thiết
Nhà thờ Ðồng Kho

Ðồng Kho Giáo Xứ

Xã Ðồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận
Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Ðức Phú

Ðức Phú Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Ðức Tân

Ðức Tân Giáo Xứ

Ðức Tân, Tánh Linh, Bình Thuận
Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Gia An

Gia An Giáo Xứ

Xã Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận
Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Gia Huynh

Gia Huynh Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Hà Văn

Hà Văn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Huy Khiêm

Huy Khiêm Giáo Xứ

Xã Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận
Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Khiết  Tâm

Khiết Tâm Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Mêpu

Mêpu Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Nam Hà

Nam Hà Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo