🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phan Thiết
Nhà thờ Phục Sinh

Phục Sinh Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tân Châu

Tân Châu Giáo Xứ

Xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ La Vang

La Vang Giáo Họ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tân Lập

Tân Lập Giáo Xứ

Thôn 3, xã Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tân Lý

Tân Lý Giáo Xứ

Xã Tân Bình, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Đá Dựng

Đá Dựng Giáo Họ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tân Long

Tân Long Giáo Họ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tân Tạo

Tân Tạo Giáo Xứ

Xã Tân An, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Thanh Bình

Thanh Bình Giáo Xứ

xã Tân Bình – Thị xã Lagi – Tỉnh Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Thanh  Xuân

Thanh Xuân Giáo Xứ

Ttr. Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo