🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Phan Thiết
Nhà thờ Thánh Linh

Thánh Linh Giáo Xứ

Xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tinh Hoa

Tinh Hoa Giáo Xứ

Tân Hải, La Gi, Binh Thuan
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Tin Mừng

Tin Mừng Giáo Xứ

Thôn 5, xã Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Truyền Tin

Truyền Tin Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Vinh Tân

Vinh Tân Giáo Xứ

Ttr. Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Vinh Thanh

Vinh Thanh Giáo Xứ

Ttr. Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Giuse

Giuse Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ -   An Phong

- An Phong Giáo Họ

xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
Giáo Hạt: Hàm Tân
Nhà thờ Chính Tâm

Chính Tâm Giáo Xứ

Xã Trà Tân, Ðức Linh, Bình Thuận
Giáo Hạt: Đức Tánh
Nhà thờ Ða Kai

Ða Kai Giáo Xứ

Giáo Hạt: Đức Tánh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo