🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thái Bình
Nhà thờ Phú Nhuận

Phú Nhuận Giáo Họ

xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Thượng Hộ

Thượng Hộ Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Thượng Vạn

Thượng Vạn Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Hoàng Xá

Hoàng Xá Giáo Xứ

Hoàng Xá, Vũ Thư, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ An Lão

An Lão Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Nghĩa Chính

Nghĩa Chính Giáo Xứ

xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đa Minh

Đa Minh Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đào Xá

Đào Xá Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đống Cao

Đống Cao Giáo Họ

Thuận Vi, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Khê Kiều

Khê Kiều Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo