🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Thái Bình
Nhà thờ Kính Danh

Kính Danh Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Sang Ty

Sang Ty Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Tân Bình

Tân Bình Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đông A

Đông A Giáo Xứ

Thôn Văn Long, xã Vũ Tến,Vũ Thư ,Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Đức Long  Biệt Lập

Đức Long Biệt Lập Giáo Họ

xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Gia Lạc

Gia Lạc Giáo Xứ

xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Duyên Mỹ

Duyên Mỹ Giáo Họ

xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Hội Kê

Hội Kê Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Phú Hậu

Phú Hậu Giáo Họ

Giáo Hạt: Thành Phố
Nhà thờ Phú Hữu

Phú Hữu Giáo Họ

xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Giáo Hạt: Thành Phố
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo