🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Long Xuyên
Nhà thờ Tri Tôn (Ðức Mẹ Ban Ơn)

Tri Tôn (Ðức Mẹ Ban Ơn) Giáo Xứ

Ttr. Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Vĩnh Nhuận

Vĩnh Nhuận Giáo Xứ

Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Nhà Hưu CX

Nhà Hưu CX Giáo Xứ

Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Cái Ðôi

Cái Ðôi Giáo Xứ

An Lương, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Nhà thờ Cần Thay

Cần Thay Giáo Xứ

Cần Thay An Thuận, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Nhà thờ Cái Gia

Cái Gia Giáo Họ

An Quới, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Nhà thờ Chợ Mới

Chợ Mới Giáo Xứ

Ttr. Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Nhà thờ Chợ Thủ

Chợ Thủ Giáo Xứ

Long Thuận, Long Ðiền A, Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Nhà thờ Cồn Én

Cồn Én Giáo Xứ

Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Nhà thờ Cồn Phước

Cồn Phước Giáo Xứ

Mỹ Lợi, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang
Giáo Hạt: Chợ Mới
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo