🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Long Xuyên
Nhà thờ Chi Lăng(Mông Triệu)

Chi Lăng(Mông Triệu) Giáo Xứ

Ttr. Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Ðịnh Mỹ

Ðịnh Mỹ Giáo Xứ

Phú Hữu, Ðịnh Mỹ, Thoại Sơn, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Fatima

Fatima Giáo Xứ

Cần Thạnh, Cần Ðăng, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Hòa Lợi

Hòa Lợi Giáo Xứ

Hòa Lợi 3, Vĩnh Lợi, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Khánh Bình

Khánh Bình Giáo Xứ

Ấp 1, Khánh Bình, An Phú, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Kinh Xáng

Kinh Xáng Giáo Xứ

Tân Hậu B2, Long An, Tân Châu, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Lộ Đức

Lộ Đức Giáo Xứ

Bình An 1, An Hòa, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Mỹ Thạnh

Mỹ Thạnh Giáo Xứ

35/17A Thới An, Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Năng Gù

Năng Gù Giáo Xứ

Bình An 2, An Hòa, Châu Thành, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Nhà thờ Núi Sam (Mẹ Vô Nhiễm)

Núi Sam (Mẹ Vô Nhiễm) Giáo Xứ

Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Tế, Tx. Châu Ðốc, An Giang
Giáo Hạt: Long Xuyên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo