🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Kon Tum
Nhà thờ Kon Jơri Xut

Kon Jơri Xut Giáo Xứ

xã ÐăkBla, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Kơla

Kon Kơla Giáo Xứ

hôn Kon Kơla, xã ÐăkPơxi, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Kơpat

Kon Kơpat Giáo Xứ

xã ÐăkBla, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Mah

Kon Mah Giáo Xứ

thôn Kon Mah, xã hà tây, H. Chư Pah, tỉnh Gia Lai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Mahar

Kon Mahar Giáo Xứ

thôn Kon Mahar, xã Hà Ðông, H. Chư Pah, Gia Lai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Mơnei Xơlam

Kon Mơnei Xơlam Giáo Xứ

xã ÐăkBla, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Mơnei Kơtu

Kon Mơnei Kơtu Giáo Xứ

xã ÐăkBla, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Rơlang

Kon Rơlang Giáo Xứ

xã Ðăk Bla, Tx. Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Kon Trang

Kon Trang Giáo Xứ

thôn Kon Trang Mơnei, xã Dakla, H. ÐăkHà, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ - Kon Hngo Klah

- Kon Hngo Klah Giáo Xứ

xã Ngọk Bay, Tp. Kon Tum, tình Kon Tum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo