🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Kon Tum
Nhà thờ IA TIÊM

IA TIÊM Giáo Xứ

xã Ia Tiêm, H. Chư Sê, Gialai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ MỸ THẠCH

MỸ THẠCH Giáo Xứ

hị trấn Chư Sê, H. Chư Sê, Gialai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ PHÚ NHƠN

PHÚ NHƠN Giáo Xứ

xã Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ PHÚ QUANG-IA-Hrú

PHÚ QUANG-IA-Hrú Giáo Xứ

xã Ia Hrú, H. Chư Pưh, Gialai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ PLEIKLY

PLEIKLY Giáo Xứ

xã Nhơn Hoà, H.Chư Pưh, Gialai
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Bok Do

Bok Do Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Bon Nu B

Bon Nu B Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ ÐăkChô

ÐăkChô Giáo Xứ

thôn ÐăkChô, xã Ngọc Tụ, H. ÐăkTô, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ Dăk Jâk

Dăk Jâk Giáo Xứ

Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Nhà thờ ĐăkKang

ĐăkKang Giáo Xứ

thôn ĐăkKang Yôp, xã Dak Hring H. Ðăkhà, tỉnh Kontum
Giáo Hạt: Hạt Chư Sê
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo