🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Hòa Cường
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Hòa Cường. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Hòa Cường
Nhà Thờ Giáo Xứ Hòa Cường
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
K463/22 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng
Quan Thầy: Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
Số Điện Thoại:
Nhà thờ Hòa Cường; Giáo xứ Hòa Cường;Giáo họ Hòa Cường; Lịch lễ Hòa Cường; Lịch lễ nhà thờ Hòa Cường;Giờ lễ nhà thờ Hòa Cường; Giờ lễ Hòa Cường; Thánh lễ Hòa Cường; Giáo lý nhà thờ Hòa Cường; Giáo lý Hòa Cường
Chuyên Mục