🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ GX Chính Tòa Đà Nẵng Giáo phận Đà Nẵng
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng
Nhà Thờ Giáo Xứ GX Chính Tòa Đà Nẵng Giáo phận Đà Nẵng
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
156 Trần Phú, T/P Ðà Nẵng
Quan Thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Số Điện Thoại:
Giới thiệu về nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng:
 
Nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Giáo xứ GX Chính Tòa Đà Nẵng;Giáo họ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Lịch lễ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Lịch lễ nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng;Giờ lễ nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Giờ lễ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Thánh lễ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Giáo lý nhà thờ GX Chính Tòa Đà Nẵng; Giáo lý GX Chính Tòa Đà Nẵng
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo