🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột
Nhà thờ Thánh Linh

Thánh Linh Giáo Xứ

Giáo Hạt: Mẫu Tâm
Nhà thờ Hòa Nam

Hòa Nam Giáo Họ

Giáo Hạt: Mẫu Tâm
Nhà thờ Thọ Thành

Thọ Thành Giáo Xứ

Giáo Hạt: Mẫu Tâm
Nhà thờ Tận Hiến

Tận Hiến Giáo Họ

Giáo Hạt: Mẫu Tâm
Nhà thờ Đông Sơn

Đông Sơn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Giang Sơn
Nhà thờ Phaolô

Phaolô Giáo Họ

Giáo Hạt: Giang Sơn
Nhà thờ Ea-Kmar

Ea-Kmar Giáo Xứ

Giáo Hạt: Giang Sơn
Nhà thờ Giang Sơn

Giang Sơn Giáo Xứ

Giáo Hạt: Giang Sơn
Nhà thờ Kim Sơn

Kim Sơn Giáo Họ

Giáo Hạt: Giang Sơn
Nhà thờ Hòa Bình

Hòa Bình Giáo Xứ

Giáo Hạt: Giang Sơn
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo