🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo Phận Hà Tĩnh
Nhà thờ Văn Định

Văn Định Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Hương Bình

Hương Bình Giáo Xứ

Thạch Hương, Thạch hà, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Kim Lâm

Kim Lâm Giáo Xứ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Tân Lập

Tân Lập Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Vịnh Lộc

Vịnh Lộc Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Văn Thọ

Văn Thọ Giáo Họ

Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Phương Mỹ

Phương Mỹ Giáo Xứ

Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Tam Đa

Tam Đa Giáo Xứ

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Nhà thờ Xuân Yên

Xuân Yên Giáo Họ

Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giáo Hạt: Can Lộc
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo