🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Danh sách giáo xứ giáo họ thuộc Giáo phận Đà Lạt
Nhà thờ Mai Anh

Mai Anh Giáo Xứ

Phường 6, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Minh Giáo

Minh Giáo Giáo Xứ

Phường 4, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Phát Chi

Phát Chi Giáo Xứ

Xã Xuân Trường, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Tà Nung

Tà Nung Giáo Xứ

Xã Tà Nung, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Tạo Tác

Tạo Tác Giáo Xứ

3A Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Thánh Mẫu

Thánh Mẫu Giáo Xứ

số 89 Thánh Mẫu, P. 7, Ðà Lạt, Lâm Ðồng
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Thiện Lâm

Thiện Lâm Giáo Xứ

Phường 8, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Tùng Lâm

Tùng Lâm Giáo Xứ

Phường 7, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Vạn Thành

Vạn Thành Giáo Xứ

Phường 5, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Nhà thờ Vinh Sơn

Vinh Sơn Giáo Xứ

Phường 6, Ðàlạt
Giáo Hạt: Đà Lạt
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo