🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 348
Trình bày: Trần Mạnh
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 348
Trình bày: Ái Trinh
Thể loại: Hôn phối | Lượt nghe: 348
Thể loại: Hợp Xướng | Lượt nghe: 348
Trình bày: Trọng Tín
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 340
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 339
Trình bày: Bích Ngân Quang Thái
Thể loại: Tận Hiến | Lượt nghe: 337
Trình bày: Thu Liễu
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 337
Thể loại: Chúa Kitô Vua | Lượt nghe: 337
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Đức Mẹ (Dâng Hoa) | Lượt nghe: 336
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 335
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 335

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo