🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm Nguyễn Khắc Hy
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 411
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 458
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 353
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 347
Trình bày: Mai Hậu
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 347
Trình bày: Thành viên TCVN
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 360
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 336
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 350
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 358
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 391
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 360
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 347
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 325

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo