🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm Nguyễn Khắc Hy
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 529
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 617
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 474
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 448
Trình bày: Mai Hậu
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 458
Trình bày: Thành viên TCVN
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 461
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 434
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 476
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 466
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 497
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 459
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 434
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 430

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo