🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm Nguyễn Khắc Hy
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 131
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 130
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 132
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 128
Trình bày: Mai Hậu
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 120
Trình bày: Thành viên TCVN
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 128
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 121
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 116
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 123
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 140
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 122
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 109
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 108

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo