🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm Nguyễn Khắc Hy
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 571
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 656
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 517
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 489
Trình bày: Mai Hậu
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 500
Trình bày: Thành viên TCVN
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 501
Trình bày: Hợp Ca
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 476
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 549
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 505
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 536
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 509
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 473
Trình bày: Lê Anh
Thể loại: Thánh ca phụng vụ | Lượt nghe: 465

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo