🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Thể loại: Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lượt nghe: 647
Thể loại: Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lượt nghe: 602
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Thể loại: Cầu Hồn | Lượt nghe: 586
Trình bày: Tốp ca
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 310
Trình bày: Thanh Sử
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 294
Trình bày: Hoàng Oanh
Thể loại: Kết Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 271
Trình bày: Ái Liên
Thể loại: Tận Hiến | Lượt nghe: 271
Trình bày: Mai Thảo Trung Đông
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 267
Trình bày: Mai Linh
Thể loại: Hôn phối | Lượt nghe: 249
Trình bày: Tuyết Mai
Thể loại: Tận Hiến | Lượt nghe: 240
Trình bày: Elvis Phương
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 239
Trình bày: Hạ Trâm
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 231

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo