🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 622
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 482
Trình bày: Minh Quang
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 515
Trình bày: Tuyết Mai Ly
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 617
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 465
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Thể loại: Nhập Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 513
Trình bày: Huỳnh Lợi
Thể loại: Nhập Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 618
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 708
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 516
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 483
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 498
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 638
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 526
Trình bày: Ân Phúc
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 486
Trình bày: Ân Phúc Thiên Nga
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 468

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo