🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 437
Trình bày: Diệu Hiền
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 326
Trình bày: Minh Quang
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 349
Trình bày: Tuyết Mai Ly
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 386
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 312
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Thể loại: Nhập Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 349
Trình bày: Huỳnh Lợi
Thể loại: Nhập Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 419
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 523
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 362
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 329
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 332
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 418
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 356
Trình bày: Ân Phúc
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 336
Trình bày: Ân Phúc Thiên Nga
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 320

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo