🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Đoan Trang
Thể loại: Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lượt nghe: 182
Trình bày: Việt Thắng
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 182
Trình bày: Lê Quyền
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 181
Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Nhập Lễ | Lượt nghe: 181
Trình bày: Duyên Quỳnh
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 179
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Thể loại: Mùa Giáng Sinh | Lượt nghe: 177
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 177
Trình bày: Thúy Hồng Văn Sanh
Thể loại: Đức Mẹ (Dâng Hoa) | Lượt nghe: 176
Trình bày: Đức Minh
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 176
Trình bày: Trung Đông
Thể loại: Gia Đình | Lượt nghe: 175
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 173
Trình bày: Trần Mạnh
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 173
Trình bày: Ca đoàn Cecilia
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 173

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo