🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 522
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 495
Trình bày: Th. Hoàng Diệp
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 598
Trình bày: Trần Bắc
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 486
Trình bày: Uyên Di
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 412
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 566
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 421
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 526
Trình bày: Mai Yên
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 435
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 502
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 739
Trình bày: Đức Minh
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 421
Trình bày: Hạ Lan
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 440
Trình bày: Tấn Đạt
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 438
Trình bày: Quang Minh
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 430

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo