🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Lm. Công Tâm
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 475
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 447
Trình bày: Th. Hoàng Diệp
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 541
Trình bày: Trần Bắc
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 441
Trình bày: Uyên Di
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 369
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 514
Trình bày: Vũ Phong Vũ
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 382
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 463
Trình bày: Mai Yên
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 376
Trình bày: Thúy Hà
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 450
Trình bày: Gia Ân
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 639
Trình bày: Đức Minh
Thể loại: Dâng Lễ Thánh ca | Lượt nghe: 379
Trình bày: Hạ Lan
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 387
Trình bày: Tấn Đạt
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 382
Trình bày: Quang Minh
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 384

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo