🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ An Vân Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ An Vân. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ An Vân
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ An Vân Năm 2024
Giáo Hạt: Thành phố
Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giờ Lễ Nhà Thờ An Vân:

Thứ 2: 5h00
Thứ 3: 5h00

Thứ 4: 18h00
Thứ 5: 5h00
Thứ 6: 18h00
Thứ 7: 5h00
Chúa Nhật:
+ 6h00
+ 16h30 ( Tháng 12, 1, 2)
+ 17h00 (Tháng 3 đến tháng 11)Nhà thờ An Vân; Giáo xứ An Vân;Giáo họ An Vân; Lịch lễ An Vân; Lịch lễ nhà thờ An Vân;Giờ lễ nhà thờ An Vân; Giờ lễ An Vân; Thánh lễ An Vân; Giáo lý nhà thờ An Vân; Giáo lý An Vân
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo