🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ An Lộng Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ An Lộng. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ An Lộng
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ An Lộng Năm 2024
Giáo Hạt: Quảng Trị
An Lộng, Triệu Hòa, Triệu phong, Quảng Trị
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giờ Lễ Nhà Thờ An Lộng:
Chúa nhật:
+ Sáng 5g30;
+ Tối 19g00;
 
Ngày thường: 19g00
Nhà thờ An Lộng; Giáo xứ An Lộng;Giáo họ An Lộng; Lịch lễ An Lộng; Lịch lễ nhà thờ An Lộng;Giờ lễ nhà thờ An Lộng; Giờ lễ An Lộng; Thánh lễ An Lộng; Giáo lý nhà thờ An Lộng; Giáo lý An Lộng
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo