🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Giáng Sinh 2021 Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Vân

Lịch Lễ Giáng Sinh 2021 Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Vân
Thông tin nhà thờ An Vân
Giáo Hạt: Thành phố
Địa chỉ: Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
*** ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2021 ***
Tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Vân
- Thứ sáu 24/12/2021 - Lễ Vọng Giáng Sinh
+ Lễ 1: 18h00 (TNTT)
+ Lễ 2: 20h00 (Gia Đình Trẻ)
- Thứ bảy 25/12/2021 - Lễ Giáng sinh
+ Lễ 1: 6h00
+ Lễ 2: 7h30
*Lưu ý: Mọi người thực hiện khuyến cáo "5K" khi đến nhà thờ, ai đến trước xin lên phía trên.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo