🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Đốc Sơ Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Đốc Sơ. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Đốc Sơ
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Đốc Sơ Năm 2024
Giáo Hạt: Thành phố
Hương Sơ, TP. Huế
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giờ Lễ Nhà Thờ Đốc Sơ:
Thứ 2: 5h00
Thứ 3: 19h00
Thứ 4: 5h00
Thứ 5: 19h00
Thứ 6: 5h00
Thứ 7: 5h00
Chúa Nhật: 6h00 - 16h30
Nhà thờ Đốc Sơ; Giáo xứ Đốc Sơ;Giáo họ Đốc Sơ; Lịch lễ Đốc Sơ; Lịch lễ nhà thờ Đốc Sơ;Giờ lễ nhà thờ Đốc Sơ; Giờ lễ Đốc Sơ; Thánh lễ Đốc Sơ; Giáo lý nhà thờ Đốc Sơ; Giáo lý Đốc Sơ
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo