🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Hà Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Đông Hà. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Đông Hà
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Đông Hà Năm 2024
Giáo Hạt: Quảng Trị
Thị xã Đông Hà, QT
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giờ Lễ Nhà Thờ Đông Hà:
 
Chương trình Lễ Tro
Sáng 2/3 Thánh Lễ vào lúc 06 giờ
Tối nghi thức xức tro (cho những ai không đi dự Lễ tro được) vào lúc 19 giờ
Các chiều thứ sáu mùa chay đi đàng Thánh Giá lúc 15 giờ
Nhà thờ Đông Hà; Giáo xứ Đông Hà;Giáo họ Đông Hà; Lịch lễ Đông Hà; Lịch lễ nhà thờ Đông Hà;Giờ lễ nhà thờ Đông Hà; Giờ lễ Đông Hà; Thánh lễ Đông Hà; Giáo lý nhà thờ Đông Hà; Giáo lý Đông Hà
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo