[Chính Toà Đà Nẵng] Lịch Dự Kiến Tổ Chức Các Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân – Năm 2020

A- LỊCH CÁC KHÓA HỌC:   1- KHÓA 51 (HN I/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng)   + Khai giảng: Thứ Hai, 03/02/2020   + Bế giảng: Thứ Hai, 30/3/2020     2- KHÓA 52 (HN II/2020): Học tại Nhà thờ Chính Tòa (156 Trần Phú, Đà Nẵng)   + Khai giảng: Thứ Hai, 20/4/2020   + Bế giảng: Thứ H

Thông báo khai giảng lớp giáo lý hôn nhân dự tòng giáo xứ Kỳ Đồng Quận 3 TPHCM Tháng 5, Tháng 6 năm 2020

Thông báo khai giảng lớp giáo lý hôn nhân dự tòng giáo xứ Kỳ Đồng Quận 3 TPHCM Tháng 5, Tháng 6 năm 2020Lớp học thứ 3 - 5 - 7Khai giảng: Thứ 3 ngày 19/05/2020Thời gian học: 18h45 đến 20h45Địa điểm: Lầu A dãy 2Lớp học thứ 2 - 4 - 6Khai giảng: Thứ 2 ngày 01/06/2020Thời gian học: 18h45 đến 20h45Địa điể